UFABET ปัญหาประตูแห่งเทพพลูโต เมืองเฮียราโปลิส ประเทศตุรกี

UFABET ปัญหา นครโบราณเฮียราโปลิส Hierapolis สันนิษฐานกันว่าUFABET มีอายุประมาณ 2,200 ปี เพราะถูกสร้างขึ้นก่อนคริสตกาล ในยุคของกษัตริย์ยูเมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน โดยสร้างให้อยู่ใกล้กับแอ่งน้ำแร่ร้อนปามุคคาเลย์ แต่หากถอดความคำว่าเฮียราโพลิส หมายถึง เมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับเมืองทุกเมืองที่มียุครุ่งโรจน์

และยุคเสื่อมถอย เฮียราโพลิสเองก็เป็นแบบนั้นUFABET ปัญหา หลังจากเมืองนี้ถูกยกให้พวกโรมัน ก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงจนเมืองย่อยยับ ประมาณปลายศตวรรษที่ 2 เฮียราโพลิส ค่อยๆ ถูกบูรณะฟื้นฟูขึ้นใหม่ จนก้าวสู่ศตวรรษที่ 3 ด้วยความรุ่งโรจน์สุดๆ

แต่เวลาเคลื่อนไปถึงศตวรรษที่ 7 ก็ถึงยุคเสื่อม เมื่อถูกข้าศึกต่างถิ่นรุกราน นอกจากนี้ยังได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว  ภายในเมืองโบราณมีสถานที่น่าสนใจ เช่น โรงอาบน้ำ โรงละคร วิหาร โบสถ์ ป้อมปราการ ตลาด

มีพื้นที่หนึ่งในเมืองเฮียราโปลิสที่ผู้คนหวาดกลัวUFABET ปัญหา ไม่กล้าเฉียดกรายเข้าไปใกล้ เรียกว่า พลูโตนิออน (Ploutonion) หรือสถานที่บูชาเทพพลูโต ซึ่งเป็นเทพแห่งบาดาลและนรกภูมิ เป็นจุดที่มีก๊าซพิษปล่อยออกมาดูเหมือนปากทางสู่นรก เมื่อมีการฆ่าสัตว์สังเวยเทพพลูโตจะใช้เชือกผูกกับขาสัตว์แล้วหย่อนไปในปล่อง

คำว่าพูโตเนียน Πλουτωνειον(ภาษากรีก) ในภาษากรีกโบราณนั้น มีความหมายว่า “พื้นที่แห่งพลูโต-Place of Pluto” สถานที่แห่งนี้ ถูกค้นพบโดยโดยนักโบราณคดีชาวอิตาเลียนในปี ค.ศ. 1965 ต่อมาในปี 2013 ก็ได้มีการสำรวจต่อไปโดยนักโบราณคดีชาวอิตาลีนำโดยฟรานเชสโก แอนเดรีย-Francesco D’Andria ศาสตราจารย์โบราณคดีที่มหาวิทยาลัยซาเลนโต-Salento

ภายในสถานที่ที่เรียกว่า UFABET ปัญหา พลูโตเนียน นี้ มีโพรงถ้ำซึ่งในความเชื่อโพรงถ้ำนี้ก็คือประตูนรกนั่นเอง  ถ้ำที่ว่านี้จะคอยปล่อยก๊าซพิษลอยออกมา ในสมัยโบราณ จะมีการจับสัตว์โยนลงไปในโพรงที่ปล่อยแก๊สพิษนี้ของมาเพื่อถูกใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมบูชายัญUFABET ฝาก-ถอน ง่าย แก่เทพแห่งนรกใต้พิภพพลูโต มาอย่างยาวนานจนถึงศตวรรษที่ 4

ในสมัยนั้น เชื่อกันว่าเป็นฝีมือของเทพพลูโต ก่อนที่จะมีการยกเลิกการทำพิธี ถูกปล่อยทิ้งร้าง แต่ก็ยังเป็นสถานที่มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เป็นครั้งคราว ก่อนที่จะถูกทำลายโดยชาวคริสเตียนในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และต่อมาก็ได้เกิดแผ่นดินไหวที่สถานที่แห่งนี้ซ้ำ จนในปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง

จากการสำรวจอย่างละเอียดพบว่า รอยแตกในถ้ำซึ่งเป็นสถานที่บูชายัญของ Ploutonion at Hierapolis จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากใต้ดิน  นักวิจัยคณะนี้พบว่าในช่วงเวลาเช้ามืดความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ใน Chamber ของถ้ำจะสูงมาก ด้วยคุณสมบัติของ CO2

ซึ่งหนักกว่าอากาศทำให้เกิดการสะสมจนเหมือนบ่อก๊าซ CO2 สูงจากพื้นถ้ำประมาณ 40 เซ็นติเมตร  สัตว์เลี้ยงซึ่งจมูกของมันอยู่ในระดับรับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จะตายเพราะขาดอากาศหายใจ ในขณะที่นักบวชซึ่งรูปร่างสูง จมูกอยู่เหนือกว่าก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่สะสมในถ้ำยังหายใจได้ตามปกติ

แกรี่ เนวิลล์จัดหนัก

แต่ในเวลาUFABET ปัญหา กลางวันความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำให้เกิดการถ่ายเทของอากาศระดับก๊าซ CO2 ในถ้ำจะลดลงจนนักบวชสามารถเข้าไปเก็บซากสัตว์เลี้ยงที่ใช้บูชายัญได้โดยไม่โดนรมด้วยก๊าซ นักวิทยาศาสตร์คาดว่านักบวชในยุคโบราณพบความผิดปกติของถ้ำแห่งนี้

และเชื่อว่าเป็นพื้นที่ศํกดิ์สิทธิ์ (ในยุคนั้นยังไม่มีความรู้เรื่องก๊าซ CO2) จึงเลือกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบูชายัญ การเข้าไปเยี่ยมชมใกล้ๆ สำหรับมนุษย์นั้นถือว่าไม่มีอันตรายใดๆ แต่หากต้องการผ่านประตูเข้าไปด้านใน เป็นสิ่งที่สถานที่แห่งนี้ “ห้าม” เป็นอันขาด